Структура, принцип формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткові блага заступника начальника з правових та загально-організаційних питань

Відповідно до  колективного договору,  з дотриманням  умов Галузевої регіональної угоди та з дотриманням вимог Закону України “Про оплату праці”.

Заходи заохочення (преміювання) заступника начальника передбачені відповідним Колективним договором.

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ

Posted on