Нормативні документи

  1. «Інструкція (із змінами та доповненнями ) про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна»затверджена наказом державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 24.05.2001р. №127, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.07.2001р. за №582/5773.
  2. «Інструкція щодо поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна»затверджена наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 18.06.2007рн. №55, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.07.2007р. за №774/14041.
  3. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 19.03.2013р. №95 , зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.2013р. за №612/23144 «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків , садових, дачних будинків , господарських (присадибних) будівель і споруд , прибудов до них , громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення І та IIкатегорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж»
  4. Закон України №687-ХІVм. Київ. 20.05.2000р. «Про архітектурну діяльність»
  5. Про регулювання містобудівної діяльності”
  6. ДБН 360-92 **Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
  7. ДБН В.2.2-15-2005.Житлові будинки для індивідуальних забудовників України.
  8. ДБН В.3.2-2-2009Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт.
  9. Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт. https://voobti.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Nakaz_Minregionu_158-Budivelna_amnistiya-1.pdf
  10. Порядок проведення технічної інвентаризації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України,  від 12 травня 2023 р. № 488 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/488-2023-%D0%BF#n14

*ДБН – Державні будівельні норми.