Структура і штатна чисельність

Структура підприємства

Начальник 1
Заступник начальника з правових та загально-організаційних питань 1
Головний інженер 1
Головний бухгалтер 1

Професійна група «Професіонали»

Інженер з охорони праці 1
Керівник ВП (інженер 1 категорії) 6
Інженер 11
Експерт з технічного обстеження будівель та споруд 1
Провідний економіст 1
Провідний бухгалтер 1
Бухгалтер 1

Професійна група «Фахівці»

Інспектор з кадрів 1
Технік із системного адміністрування 1
Технік 1 категорії 9
Технік 2 категорії 4
Професійна група «Технічні службовці»
Архіваріус 2
Приймальник замовлень 5
Професійна група «Робітники»
Прибиральник службових приміщень 1
РАЗОМ:

49