Структура, принцип формування і розмір винагороди керівника

Відповідно до контракту з керівником підприємства-обєктом спільної власності територіальних громад Вінницької області керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених керівнику:
а) посадового окладу в розмірі 4-х мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії;
б) премії, яка нараховується відповідно до рішення 14 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 26 листопада 2021 р., №269 “Про затвердження положень щодо окремих питань комунальної власності” (зі змінами, та з врахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р., № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” (зі змінами).

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ